Prejsť na obsah
Verejnosť

V týchto dňoch začína riešenie nového spoločného vedeckého projektu Stavebnej fakulty STU a Európskej vesmírnej agentúry ESA. Projekt s názvom GOCE-numerics získala Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (KMDG) Stavebnej fakulty, jeho vedúcim je Ing. Róbert Čunderlík, PhD. a členmi riešiteľského kolektívu sú absolventi programu Matematicko-počítačové modelovanie (MPM) Ing. Marek Macák, PhD., Ing. Michal Kollár a Ing. Matej Medľa.

logo projektu GOCE

GOCE-numerics je zameraný na podrobné určovanie tiažového poľa Zeme spracovaním meraní družicovej misie GOCE. Na rozdiel od klasických prístupov, ktoré sú založené na určovaní tiažového poľa v spektrálnej oblasti, projekt GOCE-numerics využije efektívne numerické metódy na spracovanie dát v priestorovej oblasti. V snahe dosiahnuť čo najvyššiu presnosť vedú takéto metódy k veľkokapacitným paralelným výpočtom na klastroch s distribuovanou pamäťou, ktoré budú uskutočňované na KMDG, pričom ESA významne finančne prispeje na rozšírenie katedrového paralelného počítačového klastra.

Celkový rozpočet projektu v sume 116 000 euro na dva roky riešenia bude tiež využitý na riešenie úloh venovaných nelineárnej filtrácii meraní družice GOCE, určeniu statického modelu tiažového poľa Zeme spracovaním prefiltrovaných GOCE gradientov, určeniu strednej dynamickej topografie oceánov a určeniu presného lokálneho modelu kvázigeoidu Slovenska.

počítačové modelovanie rýchlosť pohybu morskej vody

Projekt GOCE-numerics bol schválený v rámci druhej výzvy programu PECS, ktorý slúži na prípravu SR na plné členstvo v Európskej vesmírnej agentúre ESA a podľa hodnoverného zdroja bol zo všetkých slovenských projektov hodnotený najvyššie. 

Viac o tejto problematike v článku Róberta Čunderlíka a Karola Mikulu s názvom: Ako môže byť more niekde aj meter nad morom?

Matematicko-počitačové modelovanie môžete sledovať aj na FB

poruchový potenciál zemského povrchuporuchový potenciál