Prejsť na obsah
Verejnosť

Na základe uznesenia vlády SR je od dnešného dňa, 25. novembra 2021, na území Slovenska vyhlásený núdzový stav, ktorého súčasťou je aj zákaz vychádzania.

V tejto súvislosti bol vydaný interný predpis STU

Príkaz rektora č. 13/2021-PR Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platným uznesením vlády.

Jeho celý text nájdete na webovej stránke Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na adrese

https://www.stuba.sk/buxus/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/25.11.2021%20prikaz_koronavirus_lockdown_november_2021%20podpisane.pdf

Tento interný predpis nadobúda účinnosť dnešným dňom, 25.11.2021.