Prejsť na obsah
Verejnosť
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti,

dnešným dňom, teda 8. októbrom 2012 vstupuje do platnosti nový grafický manuál. Jeho vytvorenie vyplynulo z redizajnu loga STU a fakúlt, ku ktorému došlo začiatkom tohto roku.

Autormi grafického manuálu sú Juraj Blaško a Matúš Lelovský, obaja absolventi VŠVU. Pre spresnenie sa žiada uviesť, že sú autormi pôvodného loga STU a fakúlt, ako aj pôvodne vytvoreného a doteraz používaného grafického manuálu.

Redizajn loga a vytvorenie aktuálneho grafického manuálu je teda akýmsi logickým vyústením našej dlhodobej spolupráce. Nejaký čas naozaj trvalo, kým všetci zúčastnení dospeli k zásadnej dohode a samotný grafický manuál k dnešnej aktuálnej podobe.

Snažili sme sa pre vás vytvoriť užívateľsky príjemnú elektronickú verziu, ktorá obsahuje jednotlivé prvky grafického manuálu, a ako dúfame, uľahčí vám prácu s ním.

Nájdete v ňom:

  • všetky aktuálne verzie loga STU a fakúlt
  • generátor hlavičkových papierov v slovenskej aj anglickej verzii
  • generátor vizitiek, tak isto, v slovenskej aj anglickej verzii
  • šablóny košieľok na rokovania univerzitných a fakultných grémií
  • šablóny košieľok na univerzitné i fakultné interné predpisy
  • šablóny prezentácií v powerpointe, vrátane aktuálnej prezentácie o STU, z ktorej môžete čerpať základné informácie pre prípravu svojich vlastných prezentácií
  • vzory obalov na rokovania univerzitných a fakultných grémií
  • vzory pozvánok na univerzitné a fakultné akademické slávnosti
  • vzory osobných predtlačených hlavičkových papierov rektora a dekanov fakúlt, vrátane tzv. „slepých šablón“, ktoré uľahčia a sprehľadnia písanie textov/listov.

Prácu s grafickým manuálom vám zjednodušia návody, ako postupovať pri výrobe materiálov v Nakladateľstve STU. Veríme, že vám pomôžu aj odpovede na najčastejšie kladené otázky, ako sme ich odpozorovali pri používaní pôvodného grafického manuálu. Je možné, že počas používania grafického manuálu tiež objavíte niektoré technické chybičky, ktoré nám pri práci na ňom unikli. Pokiaľ nás na ne upozorníte na adrese public@stuba.sk, budeme radi. Postupom času budeme podľa aktuálnej potreby a požiadaviek dopĺňať nové prvky. Možno aj na základe vašich nápadov a pripomienok.

Dosť už úvodných informácií, zoznámte sa s novým grafickým manuálom.

Útvar práce s verejnosťou R-STU