Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval 10. apríla 2006 sedemdesiatdva nových vysokoškolských profesorov. Menovacie dekréty si na Bratislavskom hrade prevzali aj štyria profesori z našej univerzity:

prof. Ing. Alexander Chaus, DrSc. (MTF STU)

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (SvF STU)

prof. Ing. Ján Lokaj, CSc. (FCHPT STU)

prof. Ing. Michal Varchola, CSc. (SjF STU)