Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor R. Redhammer 19. decembra 2011 slávnostne vymenoval nové docentky a docentov Slovenskej technickej univerzity.
Dekréty si prevzali:
 
doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc., v odbore priestorové plánovanie na SAV, habilitoval na ÚM STU,

doc. Ing. František Duchoň, PhD., v odbore automatizácia na FEI STU,

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD., v odbore chemické technológie na FCHPT STU,

doc. Mgr. Ing. Adriana Horníková, PhD., v odbore metrológia na EU, habilitovala na SjF STU,

doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD., v odbore automatizácia na FCHPT STU,

doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., v odbore materiály na SAV, habilitoval na MTF STU,

doc. akad. soch. František Pelikán, v odbore dizajn na Západočeské univerzite v  Plzni, habilitoval na FA STU,

doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD., v odbore analytická chémia na FCHPT STU,

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., v odbore architektúra a urbanizmus, na FA STU,

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., v odbore biotechnológie na VÚP, habilitoval na FCHPT STU,

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD, v odbore biochémia na FCHPT STU,

doc. Ing. Pavol Zajac, PhD., v odbore aplikovaná matematika na FEI STU.

Rektor zároveň privítal novovymenovaných profesorov STU a odovzdal Plaketu STU prof. Ing. Josefovi Oláhovi, PhD., a doc. RNDr. Ladislavovi Satkovi, CSc., pri príležitosti ich významného životného jubilea.

Srdečne blahoželáme!