Prejsť na obsah
Verejnosť

Na slávnostnom zhromaždení 2. mája 2011 vymenoval rektor Robert Redhammer nových docentov STU. Prorektor Stanislav Biskupič mu zároveň predstavil nových profesorov STU.

„Pôsobenie učiteľa na výskumne orientovanej univerzite je náročným poslaním. Nestačí len rekapitulovať historicky známe fakty, ale dobrý učiteľ musí svojich študentov zapáliť pre poznávanie nových dosiaľ nepoznaných svetov, musí iniciovať svojich študentov k hľadaniu nových poznatkov a novátorských riešení,“ povedal prorektor pre vedu a výskum Stanislav Biskupič keď predstavoval nových profesorov.

Blahoprajné listy si z rúk rektora STU prevzali:

prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 
prof. Ing. Zita Iždinská, PhD. 
prof. Ing. Juraj Králik, PhD. 
prof. Ing. Milan Marônek, PhD.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. 
prof. Ing. Alexander Šatka, PhD. 
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.

Profesori 1 Profesori 2

 Profesori 3

  

Dekrét docenta s účinnosťou od 2. mája 2011 prijali:

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Ing.  Michal Čerňanský, PhD.
doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
doc. Mgr.  Daniela Chudá, PhD.
doc. Ing. Roland Jančo, PhD.
doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
doc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
doc. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.

Docenti 1

Docenti 2

Docenti 3

„Som rád, že na našej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave máme opäť viac profesorov a docentov. Dosiahnutie takéhoto životného úspechu je zelená pre ďalšie pokračovanie. Mňa by veľmi potešilo, keby tie dekréty a úspechy, ktoré ste dosiahli, boli katalyzátorom pre ďalšiu činnosť, pre aktivity na vyššej úrovni, najmä smerom von z univerzity,“ zdôraznil vo svojom záverečnom príhovore rektor R. Redhammer.