Prejsť na obsah
Verejnosť

Na začiatku slávnostného aktu vymenovania docentov si diplomy doktorov vied prevzali pedagógovia z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU:

doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc., doktor technických vied v odbore chemické inžinierstvo a riadenie procesov,
doc. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., doktor chemických vied v odbore chemická fyzika.

Novovymenovaní docenti:

doc. Ing. Jana Frankovská, PhD., v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre geotechniky SvF STU,
doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD., v odbore dopravné stroje a zariadenia na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU,
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., v odbore automatizácia na Ústave riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU,
doc. Ing. Štefan Václav, PhD., docent v odbore strojárske technológie a materiály na Ústave výrobných technológií MTF STU,
doc. Ing. Sebastian Saniuk, PhD., docent v odbore priemyselné inžinierstvo na Technickej univerzite
Zielona Góra v Poľsku, habilitoval na MTF STU,
doc. Ing. Krzysztof Witkowski, PhD., v odbore priemyselné inžinierstvo, na Technickej univerzite Zielona Góra v Poľsku, habilitoval na MTF STU.