Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU vyhlásil nové interné výzvy. Dovoľujeme si upozorniť na termíny podávania návrhov:

 

Excelentné tvorivé tímy na STU

Termín vyhlásenia výzvy: 10. jún 2019

Konečný termín na predkladanie návrhov: 16. september 2019, 13.00 hod.

Termín pre fakulty na predkladanie žiadostí na rektoráte: 11. október 2019

Výzva 2019

Pravidlá na zostavenie návrhu

 

Odmeňovanie špičkových výstupov jednotlivcov na STU

Termín vyhlásenia výzvy: 10. jún 2019

Konečný termín na predkladanie návrhov: 31.  december 2019

Výzva 2019