Prejsť na obsah
Verejnosť

Dovoľujeme si upozorniť študentky, študentov, zamestnancov na termíny nových výziev.

Program na podporu mladých výskumníkov:

Termín vyhlásenia výzvy: 8. december 2017

Termín na predkladanie žiadostí: 15. február 2018, 13.00 hod.

Program na podporu mladých výskumníkov (smernica) 

Výzva na predkladanie žiadostí – projekty mladých 2018 + Žiadosť o grant

 

Program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov:

Termín vyhlásenia výzvy: 8. december 2017

Konečný termín na predkladanie žiadostí: 30. marec 2018, 13.00 hod.

Výzva 2018 - Žiadosť o grant

Smernica 7/2015-SR 

Postdoktorandské výskumné pobyty na STU:

Termín vyhlásenia výzvy: 8. 12. 2017

Uzávierka podávania návrhov: 30. 3. 2018

Výzva 2018 - Žiadosť o grant

Smernica 6/2014 – SR


Cena rektora o najlepšie publikácie:

Termín vyhlásenia: 9. 10. 2017

Uzávierka podávania návrhov: 9. 2. 2018

Cena rektora o najlepšie publikácie 2018

Cena rektora o najlepší umelecký výkon:

Termín vyhlásenia: 9. 10. 2017

Uzávierka podávania návrhov: 9. 2. 2018.

Cena rektora o najlepší umelecký výkon 2018