Prejsť na obsah
Verejnosť

V júli APVV vyhlásilo tri nové výzvy:

1/ Verejná výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Portugalskej republiky na roky 2011 – 2012

Dátum a čas uzavretia výzvy: 10. 9. 2010, 12:00

2/ Výzva APVV pre aktivity Európskej nadávacie pre vedu (ENV) v roku 2010 – RNP 2010 (výzva má umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej úrovni)

Dátum a čas uzavretia výzvy: 4. 10. 2010, 15:00

3/ Verejná výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie – PP7RP 2010

Výzva bude otvorená do konca roku 2010.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.apvv.sk v pravom menu.