Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave slávnostne otvorili nové Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby.

V laboratóriu je možné reálne vyrábať vzorové výrobky a riadiť výrobu, sú v ňom obrábacie stroje, priemyselné roboty, skladový a dopravný systém. Bude tu prebiehať výučba študentov v oblastiach ako projektovanie a automatizácia výrobných systémov či riadenie priemyselných robotov.

"V oblasti výskumu a projektov sa chceme v tomto laboratóriu zamerať najmä na bezvýkresovú výrobu, zefektívnenie robotickej výroby a riadenia výrobných procesov," povedal doc. Ing. Peter Koštál, PhD., z Katedry technologických zariadení a systémov MTF STU.

nove laboratorium na MTF

Projekt bol realizovaný s podporou agentúry ASFEU zo štrukturálnych fondov EU.

logo