Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 22.9. 2020 Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila Verejnú výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020

Linka výzvy:

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2020.html

Dátum ukončenia výzvy je 23. 11. 2020, 12:00hod.