Prejsť na obsah
Verejnosť

Počas posledného víkendu bol zrealizovaný už dlhšie pripravovaný redizajn rozhrania webových systémov STU a fakúlt.
Jeho účelom bolo predovšetkým skvalitnenie prístupnosti internetových stránok v zmysle Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, jeho noviel a Výnosu č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Súčasťou redizajnu bola tiež optimalizácia informačnej štruktúry, ako aj modernizácia a sprehľadnenie zobrazovaného obsahu na stránkach portálu STU a fakúlt.

Pre užívateľov webmailu:
link sa nachádza v pravej dolnej časti portálu STU v bloku Odkazy.

Pohľad na staršie verzie:

2008