Prejsť na obsah
Verejnosť

Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do druhého ročníka. Cieľom ocenenia je vyzdvihnúť prácu výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov a ukázať ich dôležitosť  v našej spoloč-nosti. Počas týchto neľahkých dní vidíme, že celý svet obracia svoju pozornosť práve k ich práci. Uznanie a pozornosť si však zaslúžia nielen v období krízy.

Nadviažte na úspech minuloročných laureátov a 
nominujte tých, ktorých výnimočný výskum posúva vedu aj spoločnosť o krok vpred.

O laureátoch budú rozhodovať komisie zložené z uznávaných vedcov a odborníkov, pričom súčasťou medzinárodnej komisie bude opäť 
nositeľ Nobelovej ceny
 

Prihlasovanie je otvorené do 28. mája 2020.

Kategórie ocenenia:


Kategória oceňuje výnimočných vedcov za ich prínos v slovenskom aj medzinárodnom vedeckom priestore. Výsledky ich práce sú medzinárodne rešpektované a ich celkové pôsobenie má presah aj do iných oblastí života slovenskej spoločnosti.


Kategória oceňuje mladých vedcov do 35 rokov, ktorí sa prácou vo svojom odbore podieľajú na vedeckom výskume s mimoriadnym prínosom pre spoločnosť a majú veľký potenciál do budúcnosti.


Kategória oceňuje vysokoškolských pedagógov, ktorí sú výnimoční odborníci vo svojom odbore a súčasne motivujú študentov k mimoriadnym výsledkom a prispievajú k prehlbovaniu ich záujmu o štúdium vedných odborov.

Viac informácií o kategóriach ocenenia nájdete tu.

Pre koho je ocenenie určené:

  • Prírodné vedy  
  • Lekárske a farmaceutické vedy 
  • Technické vedy 
  • Pôdohospodárske vedy 

Prihlasovanie otvorené do 28. mája 2020

S ocenením Výnimočná osobnosť slovenskej vedy je spojená finančná odmena 100 000 eur a s ocenením Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg je spojená finančná odmena 5 000 eur.

Viac informácií o nomináciách nájdete tu.

Viac informácií o štatúte ocenenia nájdete tu.

„Prevziať si ocenenie od nositeľa Nobelovej ceny predstavuje výnimočný zážitok na vedeckej dráhe.“*

*Ján Tkáč, laureát ocenenia z ročníka 2019
v hlavnej kategórii
 Výnimočná osobnosť slovenskej vedy