Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 26. septembra 2014, tradične posledný septembrový piatok, sa uskutočnil už 8. ročník festivalu vedy  – Európska Noc výskumníkov. Hlavné podujatie sa v Bratislave konalo v centre mesta – v Starej tržnici, V-klube a neďalekom múzeu.

K úspešnému priebehu festivalu prispela nemalou mierou aj STU. Naši výskumníci sa prezentovali v 19 stánkoch a aj prednáškou vo V-klube na tému Veda o sieťach: inovatívny pohľad na sociálne, reálne a iné siete. Prednášku predniesol RNDr. Martin Nehéz, PhD., z Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FChPT.

Záujem o výsledky vedy z dielní našej univerzity bol obrovský. Pri stánkoch sa vystriedali skoro všetky vekové kategórie. Od rána festival navštívili najmenší školáci, poobede tínedžeri a podvečer a večer sa prišli vedou inšpirovať rodičia s deťmi a starší. Cieľom podujatia bolo zvýšiť záujem mládeže o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách, čo sa organizátorom dokonale podarilo. Ťahákom tohto ročníka boli bionické roboty – medúza, čajka a vážka, ktoré sa ladne vznášali v priestoroch tržnice.

STU bola na Noci výskumníkov zastúpená skoro všetkými fakultami a Ústavom manažmentu. FChPT sa predviedli vo vedeckých stánkoch Ochrana materiálov a objektov kultúrneho dedičstva, Farebný elektrický prúd, Čo o nás hovoria odpadové vody?, SvF pripravila stánok s názvom Voda vs. Voda, strojári vonku v stane predviedli svoje dve formule. Ich stánky mali názov Postav si formulu a rozprávaj sa s ňou a Úsporné vozidlo STU. FEI bodovala svojimi prezentáciami Mobilné roboty okolo nás, Staraj sa o svoje srdce – BIOLABS, Zmeraj si akupunktúrny bod, Druhy energie, MTF zas prezentáciou Excelentného výskumu a ÚM predviedlo Smart City - Smart World. Najviac prezentácií si pripravili študenti a vedci z FIIT: Speekle - Aj jedno písmenko zaváži, Škola vo vrecku, Ovládanie počítača gestami a hlasom, Vieme koľko žmurkáš – eyeblink, Zábavná fyzioterapia, Rozšírená realita v aute, Zábava počas cestovania.

Noc výskumníkov navštívili aj viaceré osobnosti spoločenského a vedeckého života. Rektor STU ako aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR si vyskúšali, ako sa sedí vo formule vyrobenej študentami a vedcami zo SjF STU. Primátora mesta Bratislava, p. Milana Ftáčnika, zaujal stánok, kde boli prezentované prístroje na meranie a monitorovanie činnosti ľudského srdca a svalov implementované do oblečenia, ktoré sú výsledkom výskumu Ústavu elektroniky a fotoniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za ich prezentácie a tešíme sa na ďalší ročník Noci výskumníkov v roku 2015.

 

Bionická medúza

Rektor STU R. Redhammer v kokpite jednej z formúl

minister Pellegrini vyskúšal formulu

Aj minister školstva Peter Pellegrini si vyskúšal formulu, navrhnutú tímom Strojníckej fakulty.

Pri jednom zo stánkov STU

Pri stánkoch STU

primátora  Ftáčnika zaujali biosenzory

Primátora Ftáčnika zaujali biosenzory (FEI)