Prejsť na obsah
Verejnosť

Posledný piatok v septembri, 25. 9. 2015, sa STU prezentovala na Noci výskumníkov 2015. Noc výskumníkov je úspešné podujatie, ktoré sa tento rok konalo už po deviaty raz.

Cieľom Noci výskumníkov je priblížiť verejnosti najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu.

STU sa prezentovala takto:

Malý elektromobil s progresívnym energetickým systémom, FEI

Elektrická formula, STUBA Green Team

Spoznaj materiály okolo seba, MTF

Striebro, zlato za pár minút, FChPT

Voda je naše zlato, FChPT

Naša Naše Naša - Voda Odpady Budúcnosť, SvF

FAST dizajnérsky tím, FA

Ako sa váži Zem, FEI

Máš super srdce?, FEI

Eyeblink, žmurkáš dosť?, FIIT

Zmeraj si akupunktúrny bod, FEI

Seď ako hrdina / Sit like hero, FIIT

SWIPS - spoznaj novú tvár šachu, FIIT

Sleduj svoj Beacon mobilom, FIIT

Zábava počas cestovania, FIIT

Veda bez odporu, MTF

V Starej tržnici počas dňa prebiehali na hlavnom pódiu odborné diskusie s renomovanými slovenskými vedcami a odborníkmi, ktorí sa venovali témam ako: doprava, priemysel a práca, komunikácia, zdravie a medicína, bezpečné potraviny, životné prostredie a človek v budúcnosti.

V rámci diskusií vystúpili aj naši odborníci:

- Doprava budúcnsoti - prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD., Ústav automobilovej mechatroniky  FEI STU, Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonov, STU

- Priemysel a práca v budúcnosti - prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológii, STU,

- Informačná budúcnosť - prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU,

- Dobrú chuť v budúcnosti - prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD., Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBVOZ FCHPT), STU.

Naproti Starej tržnici, vo V-klube, prebiehali odborné prednášky, v rámci ktorých vystúpil aj Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., s prednáškou FAST Dizajnérsky tím.

Z fotogalérie autora vyberáme nasledovné fotografie: