Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU prof. R. Redhammer spolu s prorektorom Š. Stankom, dekanom FEI prof. M. Oravcom  a prodekanom FEI Dr. M. Drozdom dňa 2.2.2016 prijali kubánsku delegáciu vedenú štátnym tajomníkom p. Oberto Santin Caceres - Ministry of High Education (MES). Ďalšími členmi delegácie boli   Sr. Mario Manuel Ares Sánchez, riaditeľ Exports of the Ministry of High Education (MES), Mrs. Yamila Fernández del Busto, generálna riaditeľka Ministry of Foreign Trade and Investment (MINCEX),  Sra. Emma Liens Morejón, expert - Division of Europe in the Ministry of Foreign Trade and Investment (MINCEX) a zástupkyňa MŠVVaŠ p. K. Baranyová. Predmetom rokovania boli rámcové otázky budúcej spolupráce, ktorá sa otvára v rámci bilaterálnej dohody medzi SR a Kubou. Kubánske ministerstvo školstva má výrazný záujem o spoluprácu s STU v rámci vzdelávania, vedy a výskumu, výmeny študentov a odborníkov v rámci posilnenia obidvoch strán. Veríme, že bilaterálna dohoda, ktorá bude výsledkom oficiálnej návštevy, prinesie aj nové možnosti financovania, ktoré sú dôležitým predpokladom takejto spolupráce.

Návšteva STU bola súčasťou oficiálnej návštevy kubánskej delegácie na Slovensku pod záštitou MŠVVaŠ SR.

 stu navsteva kuba

 stu navsteva kuba

 stu navsteva kuba

 stu navsteva kuba

 stu navsteva kuba