Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 6. 3. 2017 na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, bola  za prítomnosti prorektora pre vzdelávanie Štefana Stanka,  prorektora  pre medzinárodné vzťahy a IT Pavla Čičáka, prorektora pre strategické projekty a rozvoj Olivera Moravčíka a  vedúcej útvaru medzinárodných vzťahov STU R. Mezeiovej prijatá zahraničná delegácia z Iževska. Z Iževskej štátnej technickej univerzity  (Kalashnikov Izhevsk State Technical University) sa pracovného stretnutia zúčastnili Boris Jakimovich, rektor Kalashnikov štátnej technickej  univerzity,  prorektor pre medzinárodné vzťahy a akreditáciu Alexander Elensky, Sergey Babushkin, vedúci oddelenia medzinárodných programov a akademických mobilít a  Alexander Georg Balitsky, vysokoškolský pedagóg Iževskej štátnej technickej univerzity 

Bilaterálne stretnutie sa konalo  v rámci schváleného Erasmus+ ICM projektu  č. 2016-1-SK01-KA107-022213. Na bilaterálnom stretnutí bola prediskutovaná ďalšia realizácia schválených projektových aktivít. Zároveň sa rámcovo dohodli nové možnosti zapojenia sa oboch univerzít do vzdelávacích projektov v súlade s novými výzvami  grantového programu pre vzdelávanie a odbormú prípravu Erasmus+.