Prejsť na obsah
Verejnosť
Exkurzia PSA 2017 - štúdium Professional MBA Automotive Industry
Obr.1.: Účastníci návštevy PSA 2017 (prvý vľavo Ing. Švec)

Vo štvrtok 20. apríla 2017 navštívila spoločnosť PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave v poradí už ôsma skupina medzinárodného dvojročného kombinovaného štúdia Professional MBA Automotive Industry, ktorý je kooperáciou dvoch renomovaných stredoeurópskych technických univerzít TU Wien a STU v Bratislave.

Automobilka v Trnave patrí medzi  technologicky najnovšie v skupine PSA Peugeot Citroën. Od investičného rozhodnutia vybudovať nový závod v r. 2003 tu francúzsky koncern, ktorý je druhým najväčším výrobcom automobilov v Európe, už preinvestoval viac ako jednu miliardu eur. V závode v Trnave pracuje takmer 4 200 zamestnancov na priamych pracovných postoch pri výrobe automobilov  Peugeot 208 a Citroën C3 Picasso, ako aj úspešne zavedenej výrobe nového Citroën C3.  V roku 2016 bolo vyrobených 315 050 vozidiel, čo je nové maximum automobilky v Trnave, pričom takt linky je 1 minúta, t.j. za hodinu odchádza z linky 60 áut. V rámci ochrany životného prostredia závod od júna 2012 nevyviezol na skládku ani kilogram odpadu a pri lakovaní sú používané vodou riediteľné farby nanášané ekologicky efektívnym systémom.

Návšteva organizovaná v rámci vzdelávacieho modulu na STU v Bratislave „Communication Skills and Social Competence“ sa začala pre medzinárodnú skupinu študujúcich Professional MBA Automotive Industry z rôznych krajín Európy a sveta spoločným obedom a následne privítaním účastníkov Ing. Petrom Švecom, vedúcim komunikácie v PSA Peugeot Citroën Slovakia. Predstavil základné charakteristiky koncernu i závodu v Trnave, ako aj víziu skupiny stať sa európskou jednotkou v segmente malých vozidiel. Následne účastníci prešli celú finálnu montáž, kde osobitná pozornosť bola venovaná najmä kontrole kvality na výstupe z linky. V sprievode pána Ing. Maroša Priehodu, manažéra kvality, si účastníci prehliadli viacero pracovísk oddelení kontroly kvality, v rámci ktorých im boli vysvetlené používané systémy zisťovania nepresností a procesy. Potom pán Švec sprevádzal účastníkov pozdĺž montážnej linky vozidiel a montáže agregátov (pripomenul, že ďalšou investíciou do Trnavy bude výroba a montáž spaľovacích motorov). V priestore najväčšieho auditória PSA Ing. Švec doplnil študujúcim v otvorenej diskusii niektoré témy záujmu.

Manažment programu poďakoval zástupcom spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia za výbornú organizáciu návštevy.

Exkurzie, prednášky a diskusie v automobilových spoločnostiach sú neoddeliteľnou súčasťou študijného programu, ktorý prepája teóriu a prax a prináša účastníkom príležitosť stretnúť sa s členmi vrcholového a stredného manažmentu automobilových a dodávateľských závodov medzinárodného významu. Osobitne sú realizované aj večerné diskusie s expertami na tzv. "Business Evenings".

Dňa 18. októbra 2017 bude program Professional MBA Automotive Industry  otvorený už po deviaty krát. Prihlášku je potrebné predložiť do 30. júna 2017. Záujemci o štúdium sú vítaní na pravidelne organizovaných nezáväzných infomačných stretnutiach (Info Session) vo Viedni i v Bratislave - najbližšie sa na STU v Bratislave uskutoční toto stretnutie dňa 7. júna 2017 a 27. júna 2017 o 16:00.  Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach: http://automotive.tuwien.ac.at (oficiálna stránka programu, v anglickom jazyku) alebo http://automotive.stuba.sk.

Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., akademický riaditeľ programu STU

Ing. Miroslav Babinský, manažér programu STU