Prejsť na obsah
Verejnosť

Návšteva prezidenta SR na pôde STUPrítomní hostia si vypočuli príhovory rektora Vladimíra Báleša a predsedu AS STU Milana Žalmana. Akademickej obci sa prihovoril aj Ivan Gašparovič.
Na záver akademickej slávnosti bola za prítomnosti najbližších príbuzných odhalená pamätná tabuľa Dionýzovi Ilkovičovi a zároveň jeho menom pomenovaná aj aula.
Bezprostredne po skončení slávnosti  ešte Ivan Gašparovič zotrval  na krátkom neformálnom
stretnutí  s členmi vedenia STU, fakúlt a zástupcom študentov.