Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 15.05.2017 až 18.05.2017 navštívili Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave traja odborní zamestnanci Opole University of Technology, Poľsko v rámci programu Erasmus+. Delegáciu z Poľska zastupovali:

Maciej Gruszecki – Oddelenie pre spoluprácu a rozvoj

Grzegorz Stankiewicz – Centrum transferu technológií

Piotr Sterniuk – Centrum transferu technológií

Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena praktických skúsenosti v oblasti transferu technológií, možnosti komercializácie vytvorených predmetov priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory) a spolupráca s partnermi z priemyslu.

Počas niekoľkodňového pobytu získali informácie o činnosti Kancelárie spolupráce s praxou (JUDr. L. Rybanská, Ing. M. Behúlová) ako pracoviska venujúcemu sa transferu technológií vzniknutých v podmienkach STU. V rámci ich vzdelávacej aktivity sa  zúčastnili aj prezentácie aktivít Útvaru medzinárodných vzťahov (Mgr. R. Mezeiová, Ing. I. Prelovský, PhD.) a Centra transferu technológii pri CVTI SR (Ing. S. Sališ, RNDr. J. Noskovič, PhD.). Návštevou Univerzitného technologického inkubátora (Ing. L. Bednárová, PhD., Ing. O. Guštafíková, PhD.) mali možnosť získať okrem základných informácii o fungovaní Inkubátora aj informácie o úspešnej inkubovanej firme. V Ústave procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU (Ing. O. Macho, Ing. M. Eckert) im boli prezentované konkrétne vynálezy, ktoré sú v procese získavania patentovej ochrany.


Odborni_zamestnanci_Opole_University