Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 26. apríla 2016 sa uskutočnilo stretnutie izraelského veľvyslanca pána J. E. Zvi Aviner Vapni, pôsobiaceho na Slovensku od konca roku 2015, s rektorom STU prof. R. Redhammerom. Pán veľvyslanec je absolventom Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme.

Cieľom  návštevy pána veľvyslanca bolo osobné oboznámenie sa s pôsobnosťou STU v slovenskom a medzinárodnom kontexte. Pán rektor Redhammer s pánom prorektorom Stankom v  rozhovore s pánom veľvyslancom prediskutovali možnosti spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu medzi izraelskými a slovenskými univerzitami a možnosťami participácie výskumníkov a učiteľov na možných budúcich spoločných projektoch.

Izrael

Izrael

Izrael