Prejsť na obsah
Verejnosť

Kancelária národných kontaktných bodov pre program Horizont 2020 pre Vás pripravuje workshop


Píšeme projekt ERC – Starting grant
Cieľ: poskytnúť informácie dôležité pre prípravu úspešného projektu v schéme Starting Grant.

Forma podujatia: interaktívny workshop, ktorý poskytne možnosť konzultovať kvalitu projektového zámeru so skúsenými hodnotiteľmi a národnými kontaktnými bodmi.

Termín workshopu: 2. polovica októbra 2015 (bude upresnený).

Miesto: CVTI, Lamačská cesta 8/A, Bratislava konferenčná miestnosť 2.poschodie.

Podmienky: Pre účasť na interaktívnom podujatí je potrebné sa kvalifikovať – t.j. poslať nám nižšie uvedené kvalifikačné podklady, ktoré sú v súlade s pravidlami dokumentácie ERC http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide16-erc-stg-cog_en.pdf
Na ich základe budú vybraní vhodní kandidáti. Na hodnotení zaslaných materiálov sa budú podieľať skúsení slovenskí evaluátori projektov EK.
Kvalifikačné podklady pre účasť na workshope Píšeme projekt ERC:

  • rozšírený súhrn (Extended Synopsis): max. 5 strán v anglickom jazyku
  • životopis (Curriculum Vitae): max. 2 strany v anglickom jazyku
  • dosiahnuté výsledky (Track Record): max. 2 strany v anglickom jazyku

Veríme, že využijete túto jedinečnú príležitosť zapojiť sa do najprestížnejších grantov Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020 a pošlete žiadané podklady na: iveta.hermanovska@cvtisr.sk, sona.ftacnikova@apvv.sk najneskôr do 9. októbra 2015.

Vybraní kandidáti budú informovaní o ďalšom postupe.