Prejsť na obsah
Verejnosť
15.11. 2006
je na SAIA, n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci "Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokolských učiteľov a výskumných pracovníkov". Štipendiá sú určené pre magisterské štúdium (5 - 10 mesiacov), štipendiá pre doktorandov (1 - 12 mesiacov) a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Študenti, doktorandi, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV sa môžu uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí v trvaní minimálne 1 mesiac. Štipendijný program nie je určený na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách. Podrobnosti.