Prejsť na obsah
Verejnosť

MŠ SR – Riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj organizuje dňa 31.1.2008 v historickej budove NR SR v Bratislave (Župné námestie č. 12) národnú konferenciu s názvom Operačný program Výskum a vývoj. Cieľom konferencie je predstaviť Operačný program výskum a vývoj, prostredníctvom ktorého bude možné v novom programovom období 2007 – 2013 užiť finančnú pomoc Európskeho fondu regionálneho rozvoja na aktivity z oblasti výskumu a vývoja.

 

Vstup na konferenciu je voľný – bez účastníckeho poplatku. Pozvánka je dostupná na stiahnutie tu.

Záväznú prihlášku je nutné zaslať najneskôr do 29.1.2008 prostredníctvom pošty, faxu alebo e-mailu na adresu:

Ing Blanka Lukáčková

Hálova 5

851 01 Bratislava

Tel./fax: 02/62413223

Mob.:0915882444

e-mail: lukackova.blanka@kongresm.sk

 

Program:

Registrácia účastníkov na podujatí začína o 13,00h. O 14,00h konferenciu otvorí príhovorom predseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Od 14,20h bude postupne predstavený Miriam Kováčikovou (generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí MŠ SR) a Petrom Mravcom (riaditeľ odboru OP Výskum a vývoj MŠ SR) Operačný program Výskum a vývoj. O 14,50h Alexandra Drgová (generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ) predstaví Agentúru MŠ SR pre ŠF EÚ. Na záver podujatia je vyčlenený priestor na diskusiu.