Prejsť na obsah
Verejnosť

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania vyhlasuje súťaž: Erasmus študent roku 2010. Uzávierka podávania materiálov do suťaže je 30. september 2010

Cieľ súťaže: Ocenenie úspešných Erasmus študentov, ktorí prostredníctvom zaujímavých príbehov opíšu svoje skúsenosti so svojím študijným pobytom/pracovnou stážou v zahraničí.

Podmienky súťaže:
1. Absolvovanie študijného pobytu/pracovnej stáže na vysokej škole/v podniku v zahraničí v akademickom roku 2009/2010.
2. Esej v ľubovoľnej forme v slovenskom jazyku v rozsahu max. 2 strany na tému: „Erasmus a ja".
3. Kópia Zmluvy o štúdiu/Pracovného plánu stáže (Learning Agreement/Training Agreement).
4. Kópia Výpisu výsledkov štúdia/stáže (Transcript of Records).
5. Vítané sú fotografie zo študijného pobytu/stáže (nie je podmienkou zapojenia sa do súťaže).

Termín: 30. september 2010

Vaše eseje posielajte spolu s kópiou určených dokumentov a Vašimi kontaktnými údajmi (meno, adresa, e-mail) na adresu:
SAAIC - Národná agentúra LLP, Erasmus súťaž, Svoradova 1, 811 03 Bratislava 1
a elektronicky: erasmus@saaic.sk (len esej a fotografie).

Vyhlásenie výsledkov a ceny: Výsledky budú vyhlásené na Erasmus konferencii v Bratislave v novembri 2010. Najlepšie eseje spolu s fotografiami budú publikované.
1. miesto: Darčeková poukážka Nay Elektrodom v hodnote 700 EUR
2. miesto: Darčeková poukážka Nay Elektrodom v hodnote 300 EUR
3. miesto: Darčeková poukážka Nay Elektrodom v hodnote 200 EUR

Prihlášky do súťaže bude posudzovať odborná porota. Základnými kritériami budú dosiahnuté študijné výsledky (výsledky stáže), prínos študijného pobytu/stáže, ako aj zaujímavo a pútavo napísaný príbeh.

Informačný leták Národnej agentúry k súťaži.