Prejsť na obsah
Verejnosť
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania (LLP) dopĺňa databázu externých expertov, ktorí sú pozývaní na hodnotenie projektov v rámci jednotlivých výziev Programu celoživotného vzdelávania. Záujemcovia so skúsenosťami s medzinárodnými projektmi môžu poslať prihlášku/dotazník do Národnej agentúry. Po vyhodnotení budú zaradení do databázy expertov a môžu byť oslovení v prípade posudzovania projektov súvisiaceho zamerania/podľa skúseností, sféry pôsobenia daného experta.
Prihláška je k dispozícii na webovej stránke Programu celoživotného vzdelávania, úplne dole vpravo:
http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog=1

Kontaktnou osobou v Národnej agentúre v prípade otázok je Mgr. Lucia Suchoňová: lucia.suchonova@saaic.sk.