Prejsť na obsah
Verejnosť

Piateho  marca 2009 sa uskutočnilo vo Viedni slávnostné otvorenie programu Master of Business Administration MBA automobilového priemyslu za účasti študentov a prorektorov spolupracujúcich univerzít, ako aj akademických riaditeľov a pozvaných učiteľov. Tento projekt, pripravovaný partnermi Vienna Region Wirtschaft.Raum.Entwicklung.GmbH (ACVR), Technische Universität Wien (TUW) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), si kladie za cieľ zrealizovať MBA štúdium vyhovujúce  aktuálnym potrebám perspektívneho profesionálneho vedúceho pracovníka automobilového priemyslu. Projekt je finančne podporený programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2011.

Napriek súčasnej kríze sa na štúdium prihlásilo viac ako v schválenom projekte spolupráce požadovaných 20 študentov. Pohovory s prihlásenými uskutočnili akademickí riaditelia programu (Prof. Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. za STU a za TUW Univ.Prof.Dr.-Ing.Dr.h.c. Wilfrid Sihn). Prijatých bolo 23 študentov zo siedmich krajín, ktorí splnili podmienky. Uchádzači, ktorí v tomto roku neboli prijatí, si môžu podať prihlášku opätovne v septembri 2009. Pohovormi úspešne prešli aj šiesti Slováci. Okrem študentov zo Slovenska a Rakúska sme 5.3. privítali aj študentov z Nemecka (Poľska), Talianska (Českej republiky), ba dokonca z Mexika (Kanady) a Egyptu. Sme radi, že medzi študentmi majú zastúpenie aj ženy (pozri fotografiu študentov s akademickými riaditeľmi vľavo a prorektormi v strede).

 

Študenti zo Slovenska a Rakúska dostali špeciálne štipendium. Jeden zo slovenských účastníkov, v konkurze uskutočnenom vo Viedni získal ako jediný štipendium časopisu Automobil Produktion, ktoré pokrýva takmer všetky náklady štúdia.

Štúdium je výnimočné viacerými aspektmi, napríklad tým, že je jedinečné. Okrem znovu uvedenia súčasných a budúcich manažérov automobilového priemyslu do stavu študentského sa uskutočnilo aj podpísanie dohôd o spolupráci na projekte a štúdiu. Za TUW dohody podpisoval prorektor pre zahraničnú spoluprácu Univ.Prof. Dr.phil. Hans Kaiser (na fotografii vpravo). Za Slovenskú technická univerzitu Prof. Ing. František Janíček, PhD., prorektor pre rozvoj. Prorektor Kaiser vo svojom príhovore zdôraznil ďalšie vzdelávanie ako jednu z alternatív na prekonanie krízy, ale aj tradíciu dobrej spolupráce medzi našimi univerzitami.

vice-rectors signing

Spolu s prorektormi prajeme študentom úspechy v dvojročnom štúdiu až po jeho dokončenie a získanie titulu MBA.

Bližšie informácie o štúdiu možno nájsť na http://automotive.stuba.sk/   a http://automotive.tuwien.ac.at . V prípade záujmu médií môže autor poskytnúť na vyžiadanie viac informácii alebo fotografie s vyšším rozlíšením.