Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. odovzdal  28. januára 2015 ocenenia za najlepšiu publikáciu v roku 2014. Prevzali  ich prof. Ing. Milan Hronec, DrSc. (z FCHPT STU ) a  Ing. Ján Uhrík (FEI STU).

Výzva  o najlepšiu publikáciu, s cieľom motivovať výskumníkov STU k publikovaniu v špičkových a vysoko impaktovaných periodikách, je vyhlasovaná  každoročne v týchto katagóriách: 

  1. Publikácia v časopise NATURE alebo SCIENCE
  2. Publikácia, ktorá vyšla v danom roku v časopise s najvyšším impakt faktorom
    a) v prírodovedných odboroch (chémia, fyzika, biológia,  matematika)
    b) v technických odboroch
  3. Publikácia, ktorá bola publikovaná v posledných troch rokoch a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI.

 

V kategórii technických odborov tak bola ocenená  práca autorov z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

Ján Uhrík, Ján Jakabovič, Alexander Šatka, Andrej Vincze, Soňa Flickyngerová, Lubomír Sládek, Anton Kuzma, Peter Juhász, František Horínek, Karol Rendek, Peter Telek, Martin Donoval, Martin Weis :

Effects of substrate condition on calcium corrosion and its role in the calcium test for water vapour transmission rate,

Corrosion Science,  88 (2014) 400-404 (IF=3,686)

 

V  kategórii prírodovedných odborov  bola ocenená práca autorov z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

Milan Hronec, Katarína Fulajtárová, Tomáš Soták:

Highly selective rearrangement of furfuryl alcohol to cyclopentanone,

Applied Catalysis, B:Environmental, 154-155 (2014) 294-300 (IF= 6,007)

 

Informácie o publikačných aktivitách s akcentom na vedecké publikácie v špičkových vysoko  impaktovaných periodikách sú jedným z primárnych kritérií, ktoré sledujú pri svojich   hodnoteniach medzinárodné rankingové agentúry.