Prejsť na obsah
Verejnosť

Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ich životopisy si prezrú v priemere štyri firmy. Vyplýva to z rebríčka portálu Profesia.sk, ktorý sa zameriava na uplatnenie absolventov na trhu práce.

Rebríček ukázal, že najžiadanejších absolventov má naďalej Fakulta informatiky a informačných technológií STU. Ich životopis si v priemere pozrie takmer sedem firiem. Vrchné priečky obsadili aj ďalšie fakulty súvisiace s informatikou - preferovaní sú aj uchádzači, ktorí skončili Fakultu elektrotechniky a informatiky STU, absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Strojníckej fakulty STU.

Najväčší záujem je stále o absolventov študijného odboru informatika, ich životopis si pozrie v priemere takmer päť zamestnávateľov. Žiadaní sú aj absolventi odboru stavebníctvo, životopisy kandidátov s touto špecializáciou si prezrú približne traja zamestnávatelia. CV absolventa strojárstva si v priemere prečítajú takmer tri firmy. Vlani bol tento odbor piaty najžiadanejší, tento rok sa posunul na tretiu priečku.

Zamestnávatelia prejavujú zvýšený záujem aj o životopisy absolventov odborov ekonomika a technika.

Umiestnenie v rebríčku závisí od toho, koľko zamestnávateľov si v roku 2021 prezrelo životopisy absolventov univerzít uverejnených na portáli. Údaje poskytol Marketing Manager spoločnosti Profesia Martin Menšík.

Druhé miesto za STU obsadila Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá vlani stála na čele rebríčka. Životopisy jej absolventov získali tento rok skóre 3,6. Záujem zo strany zamestnávateľov pretrváva aj o absolventov Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach, ktorých životopisy si priemerne prezrú zhruba traja zamestnávatelia. O absolventa Univerzity Komenského v Bratislave má v priemere záujem 2,4 zamestnávateľa. V rebríčku si o tri priečky polepšila Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne. Naopak, o dve miesta klesla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

 

Zdroj: SITA