Prejsť na obsah
Verejnosť

Univerzita tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite začala so školením v rámci pilotnej fázy projektu MIRRI SR na zlepšenie digitálnych zručností seniorov. STU vybrali ako úspešného uchádzača na jej realizáciu pre celý Bratislavský samosprávny kraj.

Univerzita tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite, ktorá organizačne patrí pod Inštitút celoživotného vzdelávania, tak zapojením sa do celonárodného projektu z Plánu obnovy a odolnosti s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“ prispeje k zvýšeniu digitálnej gramotnosti seniorov. Školenia budú mať jednotnú metodiku a budú pozostávať zo štyroch hlavných vzdelávacích okruhov: Základná práca s digitálnym zariadením, Vyhľadávanie informácií, Komunikácia online a Informačná bezpečnosť.

Pilotná  fáza projektu sa na pôde STU začala dnes, 1. júna 2022. MIRRI SR v rámci nej plánuje na Slovensku vyškoliť prvých tisíc seniorov. Celkovo má projekt zlepšiť digitálne zručnosti vyše 172 000 seniorov. Úspešní absolventi školení dostanú aj nakonfigurované a prispôsobené tablety, ktoré budú pre nich vstupnou bránou do online sveta.

Podľa prieskumu, ktorý si dalo vypracovať MIRRI SR, až 41 % slovenských seniorov vo veku 65 – 88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie – teda počítač, smartfón ani tablet. Hardvérové vybavenie je pritom základným predpokladom pripojenia na internet, využívania digitálnych služieb a rozvoja digitálnych zručností. Slovenskí seniori digitálne zariadenia používajú najčastejšie na vyhľadávanie informácií na internete, videohovory, posielanie e-mailov alebo čítanie online médií. Len menej ako 15 % seniorov používa digitálne zariadenia na náročnejšie úlohy, ako napr. internetbanking, online nakupovanie či komunikáciu s úradmi. Z prieskumu pritom vyplynulo, že seniori vnímajú digitálne technológie pozitívne. Až 97 % z tých, ktorí vlastnia digitálne zariadenie, potvrdilo, že technológie považujú za dôležitú súčasť moderného života. Vyše 90 % súhlasí s názorom, že by im digitálne technológie uľahčili kontakt s blízkymi a každodenný život. Sedem z desiatich seniorov má záujem rozvíjať svoje digitálne zručnosti.

 

Zdroj: www.zmos.sk