Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Katedre hydrotechniky SvF STU overujú odolnosť stavieb proti povodniam - mostov, vodných elektrární, hrádzi, poldrov, bariér... Vedia tiež zmerať a určiť kapacitu vodných stavieb, či je dostatočná na povodňový prietok. Testovali tu aj plavebné komory VD Gabčíkovo.

V súčasnosti v laboratóriu testujú, či sa pod konkrétny most "vojde" storočná voda. Na takéto testovanie je potrebné postaviť zmenšenú podobu vodného toku aj konkrétnej stavby.

"Podľa slovenskej legislatívy musí byť medzi hladinou vody a mostom pri storočnej vode rozdiel polmetra, aby sa naplaveniny mohli mosť podplávať. Tento model mosta kritéria nespĺňal, preto sme navrhli riešenie - deflektor, ktorý bezpečne odvedie stromy a iné nánosy popod most," hovorí Peter Dušička, vedúci Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty STU.

V laboratóriu sa boli vo štvrtok (6. 6. 2013) pozrieť aj novinári (monitoring a video tu).

 

laboratorium na katedre hydrotechniky

laboratorium hydrotechniky

laboratorium hydrotechniky