Prejsť na obsah
Verejnosť

Výskum je možný v nasledovných vedných oblastiach:
- fyzika,
- chémia,
- molekulárna biológia,
- informačné technológie,
- materiály,
- elektronika,
- reaktor (jadrová fyzika),
- životné prostredie.

V prípade záujmu viac informácii získate na www.ijs.si alebo na e-maili: info@ijs.si, nie je presne stanovený termín, dokedy treba vyjadriť záujem, odporúčame to však urobiť, čím skôr.
Adresa: Inštitút Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljublijana, Slovenija.