Prejsť na obsah
Verejnosť

Informačný deň (výzvy 2010 – 2011) sa bude konať  7. októbra 2010 v Aule D. Ilkoviča STU, Mýtna 36, Bratislava.

Spoluorganizátori: SAIA, n. o. a Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s APVV.

Na seminári sa môžete stretnúť priamo so zástupcami Research Executive Agency – REA (Brusel), ktorá v júni minulého roku prevzala od Generálneho riaditeľstva pre výskum Európskej komisie (DG-RTD) okrem iného aj hodnotenie a manažment projektov 7. rámcového programu. Pracovníčky REA Nuria Perez-Moneo Santos a Marcela Groholová Vás budú informovať o najbližších výzvach programu Ľudia, ktorý umožňuje tak individuálnu mobilitu výskumnych pracovníkov, ako aj projektovú spoluprácu.

Podrobnosti informačneho dňa nájdete na www.saia.sk, kde je potrebné potvrdiť v prípade Vášho záujmu aj Vašu účasť on-line registráciou do 5. 10. 2010.

Program podujatia:

08:30

Registrácia

09:00

Otvorenie

09:10

 

Výzvy Programu Ľudia 2010/2011 – IRSES (Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme) a CIG (Marie Curie Career Integration Grants)
Research Executive Agency, Brusel

09:30

Výzvy Programu Ľudia 2010/2011 – ITN (Marie Curie Initial Training Networks) a IAPP (Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways)
Research Executive Agency, Brusel

09:50

Ako pripraviť úspešný projekt pre najbližšie výzvy
Research Executive Agency, Brusel

10:20

Diskusia

10:40

Prestávka

11:10

Podpora 7RP Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
APVV, Bratislava

11:30

Príklady úspešných projektov
Prezentácie úspešných slovenských tímov/výskumníkov

12:15

Záver seminára

Zodpovedné osoby:

Katarína Koštalová,  Náarodný delegát programu Ľudia (katarina.kostalova@saia.sk) a
Mgr. Zuzana Kravecová, Narodný kontaktný bod programu Ľudia (zuzana.kravecova@gmail.com)