Prejsť na obsah
Verejnosť

mladi vedci na STU ziskali granty na vyskumRektor STU Robert Redhammer spolu s prorektorom pre vedu a výskum Stanislavom Biskupičom a prodekanmi jednotlivých fakúlt Slovenskej technickej univerzity odovzdali v pondelok 8. apríla 124 mladým vedcom dekréty o poskytnutí grantu na výskum.

„Slovenská technická univerzita si zakladá na zapájaní študentov do výskumu, a to už počas bakalárskeho štúdia. Rovnako, ako to robila banská akadémia v Banskej Štiavnici, kde vzniklo jedno z prvých chemických laboratórií na vysokej škole a vysoké školy vo svete sa postupne tejto zmene prispôsobovali. Ctíme si tradíciu a vy nám v tom pomáhate. Dostali ste dnes poukážky na prácu, držíme vám vo vašom výskume palce, aby o niekoľko rokov aspoň jeden z vás cestoval do Štokholmu pre Nobelovu cenu,“ prihovoril sa mladým vedcom rektor STU Robert Redhammer.

Slovenská technická univerzita v Bratislave tento rok podporila výskumné projekty v rámci Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov celkovou sumou presahujúcou 120-tisíc eur. Zo Stavebnej fakulty získalo podporu 31 študentov, budú sa venovať výskumu účinkom vetra na stavby vo veternom tuneli STU, vzdialenému monitoringu mostných konštrukcií, výskumu geotermálnej energie, výskumu povodní, ale aj výskumom orientovaným na zlepšenie kvality stavieb (návrhy podlahových konštrukcií so zameraním na krokový hluk, vplyv výmeny vzduchu na energetickú hospodárnosť budov a pod). Zo Strojníckej fakulty získalo grant 15 študentov, medzi nimi študenti, ktorí vyvíjajú mobilný robotický systém, alebo sa pokúšajú o využitie technického vzdelania v oblasti biomedicíny (projekt merania vplyvu ortéz na pohybovú sústavu človeka). Z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie má grant na výskum 29 študentov, venujú sa výskumu v oblasti chémie, potravinárstva (vývoj funkčných potravín so zvýšenou kvalitou a obohatených zdraviu prospešnými látkami, výskum antioxidantov vo víne) a v oblasti kozmetiky a zdravia (zvýšenie bezpečnosti opaľovacích prípravkov). Z Fakulty elektrotechniky a informatiky uspelo so žiadosťou o grant 18 študentov a z Fakulty informatiky a informačných technológií osem študentov. Vyvíjajú nové algoritmy na rozpoznávanie tváre či gest, ale aj zlepšenia navigácie v informačnom priestore či zlepšenia notifikačných systémov pri hroziacom zahltení. Dekrét o grante si odniesli aj 11 študenti z Materiálovotechnologickej fakulty, medzi nimi študentka s projektom degradácie nebezpečných látok oxidačnými metódami. Z Fakulty architektúry získalo grant deväť študentov, budú skúmať  napríklad vplyv výstavby socialistických priemyselných areálov na rozvoj miest. Z Ústavu manažmentu majú grant traja študenti, jeden z nich sa bude venovať vplyvu ceny nehnuteľností na demografiu a ekonomickú aktivitu obyvateľstva. 

Zoznam všetkých podporených výskumných projektov nájdete tu.  

mladi vedci na STU ziskali granty na vyskum

mladi vedci ziskali granty na vyskum