Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 10. 4. 2015 odovzdal rektor STU, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., dekréty mladým vedcom. Dekréty potvrdzujú, že mladí vedci uspeli v súťaži v rámci schémy Program na podporu mladých výskumníkov a dostali od STU granty na riešenie vedecko-výskumných projektov. V súlade s platnou smernicou mladí zamestnanci (PhD. študenti a zamestnanci do 30 rokov) v stanovenej lehote podali spolu 210 projektov, z čoho bude tento rok financovaných 111. Slovenská technická univerzita na tento účel vyčlenila vyše 110 tisíc eur.

Honotiaca komisia na svojom zasadnutí priklepla Stavebnej fakulte 27 projektov, Strojníckej 9 projektov, elektrotechnikom 17, chemikom 26, architektom 7, Materiálovo-technologickej 13, informatikom 10 a Ústavu manažmentu 2 projekty.

Mladí vedci budú v rámci svojich projektov riešiť napríklad analýzu drevených konštrukcií, či betónových stĺpov, simulovanie klimatických charakteristík generátorom počasia pre zrážkovo-odtokové modelovanie odtoku, vplyv komplexnej obnovy na vnútorné prostredie bytových domov, bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile, riadiaci systém magnetického ložiska pre pokročilé aplikácie v energetike, riadenie robotického ramena, nové materiály pre vysoko kapacitné batérie, laserový opto-komunikačný systém, identifikáciu výtlačkov laserových tlačiarní pre potreby kriminalisticko-technických analýz, odstránenie prioritných polutantov životného prostredia z vôd novými oxidačnými metódami, možnosti intenzifikácie slovenských sídlisk, verejné priestory v segregovaných osídleniach, mapovanie ekologicky motivovanej architektúry na Slovensku, vyvíjanie tvárí genetickými algoritmami, optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov, využitie sledovania pohľadu v čerpaní z davu, modelovanie správania používateľa na webe a ďalšie zaujímavé témy.

Mladým výskumníkom držíme palce, aby im dlho vydržala ich zanietenosť pre vedu.

Odovzdávanie dekrétov mladým vedcom

Odovzdávanie dekrétov mladým vedcom

Zoznam financovaných projektov