Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 1. 4. 2016 odovzdal rektor STU, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., dekréty mladým vedcom. Mladí vedci uspeli v súťaži v rámci schémy Program na podporu mladých výskumníkov a dostali od STU granty na riešenie vedecko-výskumných projektov. V súlade s platnou smernicou mladí zamestnanci (PhD. študenti a zamestnanci do 30 rokov) v stanovenej lehote podali spolu 195 projektov, z čoho bude tento rok financovaných 121. Slovenská technická univerzita na tento účel vyčlenila 120 498 eur.

Hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí schválila Stavebnej fakulte 30 projektov, Strojníckej 9 projektov, elektrotechnikom 19, chemikom 24, architektom 6, Materiálovotechnologickej 18, informatikom 13 a Ústavu manažmentu 2 projekty.

Zoznam financovaných projektov