Prejsť na obsah
Verejnosť

Výstava: Bratislava bez ľudí?!

Výstava prác študentov architektúry na tému revitalizácie Mickiewiczovej a blízkeho okolia.

Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otváracie hodiny: 13.00 – 18.00, okrem pondelka
Trvanie:  10. marec – 26. marec 2017

Centrum mesta nabralo po páde komunizmu druhý dych a stalo sa najlukratívnejšou časťou Bratislavy. V posledných rokoch však opäť stráca svoj lesk. Dôvody sú rôzne: verejné priestory sú zaplavené parkujúcimi autami, ulice, kedysi živé mestské priestory, sú ovládané tranzitnou automobilovou dopravou. Priorita áut pred chodcami a verejnou dopravou už presiahla akceptovateľnú hranicu. Výsledkom je úbytok obyvateľov, kancelárske budovy, ktoré nie je možné prenajať a obchodné prevádzky až príliš často meniace svojich majiteľov.

18 študentov FA STU riešilo vo svojich návrhoch práve tieto ťažkosti Bratislavy. Na Mickieviczovej ulici nahradili autá zeleňou a lavičkami. Zaujímavý je aj návrh premeniť ulicu na obchodné centrum s rampami a prestrešením na spôsob galérie v Miláne.

prepojenie Hurbanovych kasarní a priestoru pred "Alžbetkou"

Prepojenie Hurbanových kasární a priestoru pred "Alžbetkou". Autor: Dominika Pjatáková, Michal Pacher

FA STU spolupracuje na projekt s viacerými mestami na Slovensku i v zahraničí. Študenti riešia konkrétne zadania, čo je veľký bonus vzdelávania na fakulte. Dekanka FA STU Ľubica Vitková: "Spojenie budúcich architektov a vedenia mesta má obrovskú budúcnosť. „Základný potenciál našich študentov tkvie v tom, že sú nezaťažení realitou až natoľko ako štandardní užívatelia mesta a súčasne majú dostatok znalostí a dokonca aj skúseností z nových trendov, ktoré uplatňujú iné mestá.“

Návrhy študentov si pozrel počas vernisáže aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Výstava


Potenciál Mickiewiczovej očami študentov FA STU
Architektov z ateliéru Šebo Lichý zaujalo problematické prepojenie medzi Starým a Novým Mestom, konkrétne Mickiewiczova ulica. Tá by mohla slúžiť ako spojnica medzi Obchodnou ulicou, Kollárovým námestím, priestormi okolo Avionu a Krížnou ulicou. Potenciál miesta umocňuje aj fakt, že areál Univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej a Hurbanove kasárne čaká zrejme v blízkej budúcnosti konverzia na nové využitie.
Preto vznikla spolupráca architektov a dopravných inžinierov z praxe s Fakultou architektúry STU, ktorej osem študentských tímov sa v zimnom semestri roku 2016 zaoberalo tým, ako opätovne prepojiť os ulíc Obchodná a Krížna.
Študentské práce prezentované na tejto výstave sú niekedy inšpiráciou a niekedy reálnym riešením problému. Rozhodne by však mali byť spúšťačom diskusie, čo konkrétne by sme mali urobiť, aby sme naplno využili potenciál tohto miesta a odvrátili katastrofu.
 

Pretrasovaním električky, otvorením areálu nemocnice, dostavbou verejnými funkciami (napr. knižnica alebo mediatéka) sa inak mŕtvy parčík na Americkom námestí môže stať živým miestom stretávania.

Pretrasovanie električky a otvorenie areálu nemocnice môže oživiť parčík na Americkom námestí. Autor: Matúš Petriska, Michal Podstrelený

Na projekte participovali:
Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislavy
Fakulta architektúry STU v Bratislave:
Ľubica Vitková, dekanka FA STU
pedagógovia: Katarína  Boháčová, Tomáš Hanáček, Ladislav Michalka, Ivan Siláči 
študenti Katedry urbanizmu FA STU: Paulína Blažeková, Martin Majna, Monika Molnárová, Jana Raticová, Zuzana Belešová, Krisztián Vnučko, Matúš Godiš, Juraj Kiaček, Matúš Figlár, Tomáš Heinsch, Matúš Petriska, Michal Podstrelený, Dominika Pjatáková, Michal Pacher
Milan Skýva, DIC Bratislava s.r.o.
Imrich Vaško, UMPRUM Praha
Architekti Šebo Lichý: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Adam Galvánek, Ján Sališ
Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu
Satelit, galéria dizajnu SCD
Architekti Šebo Lichý  
ITB Dobrý developer
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave
OZ Mesto na úrovni
Generálny partner SCD:
J&T Banka
Grafický dizajn: Anna Ulahelová
Hlavný mediálny partner: Designum
Mediálni partneri: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk,
RTVS: Rádio_FM