Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Rektor Slovenskej technickej unvierzity Robert Redhammer 5. marca 2014 slávnostne vymenoval nové docentky a docentov.

Zároveň odovzdal dekrét emeritného profesora prof. Ing. Milanovi Turňovi, CSc., EWE., IWE z Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Profesorovi Turňovi čestný titul „profesor emeritus“ udelila Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zasadnutí 11. decembra 2013.

Novovymenované  docentky a docenti:

doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD., v odbore elektroenergetika, na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD., docent v odbore jadrová energetika, na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulty elektrotechniky a informatiky  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Peter Fodrek, PhD., v odbore kybernetika,  Ústave riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD., v odbore jadrová energetika, na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulty elektrotechniky a informatiky  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Anna Přibilová, PhD., PhD., v odbore elektronika, na Ústave elektroniky a fotoniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Martin Weis, PhD., v odbore elektronika, na Ústave elektroniky a fotoniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Rektor zároveň odovzdal dekrét za najlepšiu publikáciu v roku 2013 doc. Ing. Miroslavovi Hutňanovi, CSc. z Oddelenia environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU.

Najlepšou publikáciou v kategórii technických vedných odborov sa stala publikácia:

 Miroslav Hutňan, Nina Kolesárová, Igor Bodík, Marianna Czolderová : Long-term monodigestion of crude glycerol in UASB reaktor, Bioresource Technology, 130 (2013) 88 a.

 

Novovymenovaní docenti:

novovymenovani docenti

 

 

Blahoželanie doc. Ing. Miroslavovi Hutňanovi, CsC.,  za najlepšiu publikáciu STU: