Prejsť na obsah
Verejnosť

V súvislosti so zverejnením 3. výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci priority Vesmír (Kozmický výskum) 7. rámcového programu EÚ sa v dňoch 15. 9. a 16. 9. 2009 uskutoční vo Varšave medzinárodný informačný deň spojený so stretnutím potenciálnych koordinátorov a partnerov projektov - International Information Day & Brokerage Event for the 3rd Call Space in FP7.

Účastníci podujatia získajú aktuálne informácie o zverejnenej výzve na predkladanie návrhov projektov, informácie o Výkonnej agentúre pre výskum (Research Executive Agency) zodpovednej za predkladané projekty, bližšie informácie o vybraných témach výzvy, ako aj informácie o úspešných prebiehajúcich projektoch.

Súčasťou podujatia je brokerage event, ktorej cieľom je sprostredkovať stretnutie potenciálnych partnerov projektov prekladaných v rámci výzvy a umožniť účastníkom nadviazať užitočné kontakty. Účastníci tu majú možnosť prezentovať svoje návrhy na projekty, prípadne činnosť a výskumné zameranie organizácie, ktorú zastupujú.

Program podujatia a bližšie informácie sú dostupné na web stránke –
http://www.kpk.gov.pl/en/events/info/3663/index.html

Vesmír (Kozmický výskum)
Tematická priorita Vesmír (Space) v rámci programu Spolupráca (Cooperation) 7. rámcového programu EÚ má širokospektrálne zameranie. Do projektov sa môžu zapojiť organizácie z viacerých oblastí, ako je napr. životné prostredie, informačné a komunikačné technológie, bezpečnosť, nanotechnológie, doprava, energetika, zdravie.

Aktuálna 3. výzva na predkladanie návrhov projektov zverejnená 30. 7. 2009 je zameraná na tieto okruhy výskumných činností:
• globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (Global monitoring for environment and security, GMES) – získavanie údajov o zemskom povrchu pomocou satelitných systémov a využitie týchto údajov v rôznych oblastiach;
• efektívne využívanie výsledkov kozmického prieskumu – napr. vývoj nástroja na spracovanie, sprístupnenie, uchovávanie a distribúciu údajov z rôznych zdrojov pre výskumné účely;
• dopravné systémy pre kozmický prieskum – napr. pokročilé pohonné technológie, robotické dopravné zariadenia, navigačné a kontrolné systémy;
• vesmírne technológie – napr. palubné dátové systémy, rôzne komponenty, mechanizmy, materiály a kontrolné systémy používané vo vesmírnych zariadeniach, optoelektronické, pyrotechnické a tepelné technológie;
• bezpečnosť vesmírnych zariadení – zabezpečenie bezpečnosti vesmírnych zariadení pred poveternostnými vplyvmi a pred kolíziami s vesmírnym odpadom;
• medzinárodná spolupráca – realizácia projektov vo vybraných oblastiach kozmického výskumu v spolupráci s Ruskom alebo Južnou Afrikou, spolupráca s rovníkovými regiónmi Afriky, Južnej Ameriky a Juhovýchodnej Ázie v oblasti GMES;
• štúdie zaoberajúce sa implementáciou Európskej vesmírnej politiky.

Užitočné linky
Priorita Vesmír (Kozmický výskum) - http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/space_en.html 
3. výzva na predkladanie návrhov projektov v rámci priority Vesmír (Space) - http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage#Space
Európsky kozmický výskum - http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/index_en.htm
Informácie o GMES - http://www.gmes.info/ 
Európska vesmírna agentúra (European Space Agency) - http://www.esa.int/esaCP/index.html

Kontaktná osoba – NCP pre Vesmír
Mgr. Tatiana Šipošová
tel.: (02) 57 20 45 40
e-mail: siposova@apvv.sk