Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 7. – 9. júna 2011 sa konal 2. ročník medzinárodného vedeckého podujatia Energetika 2011 v Tatranských Matliaroch pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podujatie zastrešuje 2 medzinárodné vedecké konferencie Energetika - Ekológia – Ekonomika 2011 a Obnoviteľné zdroje energie 2011. Podujatie zorganizovala Slovenská technická univerzita v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností, Slovenským výborom Svetovej energetickej rady, Národným centrom pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a VUJE, a.s..

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 popredných slovenských, ale aj zahraničných odborníkov v oblasti energetiky. Okrem osobností z akademickej obce sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia regulačného úradu URSO, ako aj významných energetických spoločností z oblastí riadenia a prevádzkovania sústav, výroby, riadiacej a meracej techniky. Názory, postoje a možnosti riešenia problémov vyslovené účastníkmi v rámci prednášok aj neformálnych rozhovorov, vyvolali v mnohých prípadoch podnetnú diskusiu. Vďaka priamemu prenosu prednášok sprostredkovanému televíziou mc2, sa mohla široká verejnosť zúčastniť podujatia prostredníctvom internetového spojenia. Veľký záujem bol aj o exkurziu do historického mesta Levoča s bohatým sprievodným programom. Účastníci i napriek nepriazni počasia prejavili spokojnosť.