Prejsť na obsah
Verejnosť


1.2.2012
je uzávierka podávania prihlášok do medzinárodnej študentskej súťaže BLUE AWARD zameranej na udržateľnosť v oblasti architektúry, regionálneho plánovania a urbanizmu. Súťaž sa člení na tri kategórie:
1. Urban Development and Transformation, Landscape Development
2. Ecological Building
3. Building in Existing Structures
Zúčastniť sa môžu študenti bakalárskeho aj magisterského štúdia a študenti pracujúci na dizertačnej práci. Súťažný projekt musí byť súčasťou práce vypracovanej pod odborným dohľadom v období letný semester 2009/2010, akademický rok 2010/2011 alebo v zimnom semestri 2011/2012. Leták.