Prejsť na obsah
Verejnosť

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) Vás pozývajú dňa 18. novembra 2015 na siedmy ročník medzinárodnej konferencie Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl na tému Duševné vlastníctvo - Akadémia & Biznis, určenej zástupcom akademickej obce, doktorandom, študentom a všetkým, ktorí majú záujem o problematiku duševného vlastníctva.

Konferencia sa uskutoční v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici 36 v Bratislave a bude prebiehať za účasti slovenských, ale aj zahraničných lektorov v slovenskom a anglickom jazyku. Vstup je zdarma.

Prihlásiť sa môžete do 11.novembra 2015 vyplnením online formulára.

Viac informácií o konferencií nájdete tu.