Prejsť na obsah
Verejnosť

HORIZONT EÚ 2020 a teaming pre excelentnosť v Európskom výskumnom priestore (Teaming for Excellence in the European Research Area

H2020 - TEERA 2013 sa bude konať v Prahe v dňoch 17-18. októbra 2013.

H2020 - TEERA konferencia odštartuje program Horizont 2020 v Českej republike, pričom sa osobitý dôraz zameria na formovanie vysoko kvalitných konzorcií, ktoré sú potrebné pre úspešné riešenie náročných projektov programu Horizont 2020 .

Horizont 2020, nový program EÚ pre výskum a inovácie má ambiciózne ciele. Bude sa realizovať v rokoch 2014-2020 s rozpočtom € 70 mld. a kladie si za cieľ zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy, nového ekonomického rastu a vytváranie pracovných miest v Európe. Bude poskytovať podporu výskumu na špičkovej úrovni v Európe, posilní vedúce postavenie priemyslu v oblasti inovácií (čo zahŕňa aj zvýšené investície do kľúčových technológií ) a bude venovať pozornosť riešeniu zásadných spoločenských výziev , ako sú demografické zmeny a zdravie , potravinová bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo a bio - ekonomika , bezpečná, čistá a efektívna energia, inteligentná a integrovaná doprava, opatrenia v oblasti klimatických zmien a efektívne využívanie zdrojov , komplexné a inovatívne a bezpečné spoločnosti a pod.

Avšak, v celej európskej výskumnej a inovačnej výkonnosti existujú značné regionálne rozdiely, ktoré treba riešiť. Konferencia sa preto musí zamerať na procesy tvorby vysokokvalitného výskumu v Európe, ako sa uvádza v tzv. Bielej knihe o teamingu pre excelentnosť, ktorú iniciovalo a podpísalo niekoľko popredných európskych inštitúcií v januári tohto roka. Biela kniha považuje teaming – spájanie sa za  „urýchlovač“ na dosiahnutie excelentého výskumu vďaka presne cielenej a intenzívnej podpore vytvárania prostredia pre výskum a nových centier excelentnosti a tak prelomiť rôzne lokálne prekážky rozvoja vedeckej excelentnosti . Spoluprácou vynikajúcich výskumných inštitúcií a inštitúcií z menej výkonných regiónov v oblasti vedy, výskumu a inovácií sa  zvýši potenciál EÚ na dosiahnutie stanovených ambicióznych cieľov výskumu a inovácií.

Konferencia je organizovaná v spolupráci s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a s podporou Spoločnosti Maxa Plancka.

Organizátormi sú Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky a Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity.

 

http://www.fp7.cz/cs/conference-teera

N.B. Konferencia dosiahla kapacitu prihlásených účastníkov, registrácia je skončená.