Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 28. − 30. mája 2015 sa uskutočnila v Aule  Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 6. medzinárodná konferencia projektu ERASMUS NICE − Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe  (Sieť pre inovácie v kariérovom poradenstve v Európe), organizátorom ktorej bola Slovenská technická univerzita v Bratislave, Útvar medzinárodných vzťahov STU  a  Karls Ruprecht Universität  v Heidelbergu, Ústav pre vzdelávanie a vedu.

Konferencie sa zúčastnilo 140 účastníkov z 45 univerzít  a odborných  inštitúcií z 30 krajín Európy.

Viac informácií

všetci účastníci konferencie