Prejsť na obsah
Verejnosť

Profesor Radko Mesiar zo Stavebnej fakulty je držiteľom Medaily STU. Pri príležitosti životného jubilea mu ju dnes odovzdal rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík. Súčasne odovzdal dekréty o udelení vedeckej hodnosti doktora vied docentovi Ľubomírovi Švorcovi z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a profesorovi Františkovi Kačíkovi z TU vo Zvolene. Dekréty si z rúk rektora prevzali aj piati novovymenovaní docenti.

Medailu STU odovzdal rektor Oliver Moravčík profesorovi RNDr. Radkovi Mesiarovi, DrSc. z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave pri príležitosti jeho životného jubilea.

Profesor Mesiar patrí medzi najproduktívnejších a najcitovanejších slovenských vedcov. Je držiteľom viacerých ocenení za vedecký prínos a rozvoj matematických vied. V 2003 mu bola udelená cena MŠMT SR za vedecké výsledky, v roku 2005 akademickou radou AV ČR v Prahe medaila B. Bolzana za rozvoj matematických vied, v roku 2009 cena Vedec roka STU 2009 v kategórii „Významný vedecký prínos“ za vytvorenie základov teórie agregačných funkcií zavŕšených monografiou „Aggregation Functions“ a v roku 2017 cena Vedec roka STU 2017 za významný prínos k zviditeľneniu STU v rámci svetovej vedy, najmä v oblasti matematiky a teoretických základov informačných technológií.

Dekrét o udelení vedeckej hodnosti „doktora chemických vied“ odovzdal rektor STU doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vedecká rada STU schválila návrh na udelenie vedeckej hodnosti na zasadnutí 10. mája 2021.

Dekrét o udelení vedeckej hodnosti „doktora technických vied“  odovzdal profesor Moravčík aj prof. RNDr. Františkovi Kačíkovi, PhD. z Katedry chémie a chemických technológií Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Vedecká rada STU návrh na udelenie vedeckej hodnosti schválila na zasadnutí 15. marca 2021.  

Z rúk rektora STU Olivera Moravčíka tiež si prevzali dekréty aj novovymenovaní docenti:

doc. Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.

docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania biochémia na Ústave biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.

docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania biochémia na Ústave biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Ján Pavlik, PhD.

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania anorganická chémia na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Jozef Švorec, PhD.

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania anorganická chémia na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a

doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD.

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania telekomunikácie na Ústave multimediálnych informačných a komunikačných technológií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.