Prejsť na obsah
Verejnosť

Poverený riaditeľ študentskej televízie mc2 Ing. Peter Telek informoval vedenie univerzity o aktivitách a stave tohto najväčšieho študentského projektu v histórii Slovenska po dvoch rokoch činnosti.

Televízia mc2 je jedinečná tým, že bola prvá svojho druhu na Slovensku a od samého začiatku ju tvoria študenti s podporou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Skúšobné vysielanie bolo spustené vo februári 2009 na portáli www.mc2.sk. Od prechodu na ostrú prevádzku vyrábajú a vysielajú 10 stálych formátov na týždennej a dvojtýždennej báze. Štruktúra vysielania je tzv. „veľká slučka“, čo predstavuje súbor všetkých aktuálnych vydaní jednotlivých relácií. V dňoch od pondelka do štvrtka aktualizujú vždy nový obsah jednotlivých relácií. V piatok a cez víkend sa výrazne menia spôsoby trávenia voľného času mladých ľudí – cestovanie domov na sobotu a nedeľu, športové aktivity v prírode, výlety.– preto zmenili programovú štruktúru, a v tieto dni vysielajú tzv. „veľkú slučku“ bez aktualizácie. Všetky vysielané relácie majú za cieľ: informovať, vzdelať, zabaviť.

Tvorcovia projektu postupne nadviazali spoluprácu s viacerými slovenskými akademickými pracoviskami – aktívne komunikujú so Žilinskou univerzitou, v budúcnosti by malo dôjsť ku rozvinutiu spolupráce so študentmi v Prešove a Košiciach, multimediálnym štúdiom disponuje aj Akadémia výtvarných umení v Banskej Bystrici. Dôkazom toho, že televízia mc2 úspešne vstúpila na mediálny trh je fakt, že k spolupráci ich pozval aj zástupca rakúskej televíznej stanice ORF/BR Alpha, s cieľom zapojiť ich do novovznikajúcej celoeurópskej siete študentských televízií. Spolupráca by mala priniesť výmenu skúseností a zručností.

Vo svojom programe pravidelne pripravujú reportáže z akcií a podujatí Slovenskej technickej univerzity, upozorňujú študentov na dôležité termíny, prinášajú aktuality z Mlynskej doliny. V súčasnosti mladí tvorcovia programu pripravili nový, v EÚ jedinečný projekt – scientificTV.com, ktorý je zameraný na popularizáciu a sprístupnenie vedy a výskumu širokému spektru spoločnosti. Prioritou v rámci projektu scientificTV.com je prevádzkovať multimediálny portál, na ktorom budú vysielané priame prenosy z uznávaných národných a medzinárodných vedeckých konferencií, významných prednášok a spoločenských akcií nielen v rámci STU. Európsku jedinečnosť tohto projektu chcú využiť predovšetkým v prospech akademickej obce a šírenia dobrého mena STU nielen na Slovensku, ale hlavne v širokom medzinárodnom priestore. Na portáli bude možné sledovať buď aktuálne prebiehajúci priamy prenos, alebo v rámci archívu budú návštevníkom sprístupnené všetky dovtedy odvysielané prenosy. Prístup na portál nebude obmedzený, čím projekt prispieva k rovnosti príležitosti a k antidiskriminácii. Autori projektu veria, že portál sa stane obľúbeným miestom a zdrojom informácií pre vedeckú komunitu, pedagógov, študentov, ale aj pre laických záujemcov o vedu, pre ktorých je v súčasnosti účasť na odborných konferenciách prakticky nemožná.