Prejsť na obsah
Verejnosť

Cieľom je prodporiť kariérny rozvoj a ďalšie odborné vzdelávanie výskumníkov - so zameraním na inovačné zručnosti - vo všetkých vedeckých disciplínach prostredníctvom medzinárodnej a medzisektorovej mobility.

Očakáva sa, že medzi rokmi 2014 -2020 bude prostredníctvom MSCA podporených okolo 65 000 výskumníkov, vrátane 25 000 dokorandov.

V roku 2014  sú Marie Skłodowska-Curie Actions

Innovative Training Networks (ITN)

Individual Fellowships (IF)

• Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

 European Researchers' Night (NIGHT) - Noc výskumníkov

Viac tu

alebo stránke o medzinárodných mobilitách výskumníkov