Prejsť na obsah
Verejnosť

V oblasti Ľudia (Marie Curie) 7. rámcového programu sú vyhlásené posledné výzvy na získavanie projektov medzinárodnej mobility a spolupráce vo vede a výskume.

Výzvy:

1/ MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF)
Identifier: FP7-PEOPLE-2013-IEF
Deadline: 14 August 2013 at 17:00
Viac informácií a informačný balíček tu.

2/ MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (IIF)
Identifier: FP7-PEOPLE-2013-IIF
Deadline: 14 August 2013 at 17:00
Viac informácií a informačný balíček tu.

3/ MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IOF)
Identifier: FP7-PEOPLE-2013-IOF
Deadline: 14 August 2013 at 17:00
Viac informácií a informačný balíček tu.

4/ MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)
Identifier: FP7-PEOPLE-2013-CIG
Deadline: 18 September 2013 at 17:00
Viac informácií a informačný balíček tu.

 

Dňa 26. 4. 2013 sa v Bratislave konal informačný deň k týmto výzvam. Prezentácie z info dňa sú zverejnené na stránke http://www.7rp.sk/informacne-dni/informacny-den-k-marie-curie-fellowships-v-bratislave.html.

 

Podrobnejšie informácie vám v prípade záujmu poskytne Ing. Peter Kopkáš, PhD., národný kontaktný bod 7. RP pre oblasť Ľudia.
Ing. Peter Kopkáš, PhD.
BIC Bratislava, s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava
Telefón: +421 2 5441 7515
E-mail: kopkas@remove-this.bic.sk