Prejsť na obsah
Verejnosť

Spoločné výskumné stredisko (Joint Research Centre - JRC) Európskej komisie, Poradný výbor pre európske akadémie vied (European Academies Science Advisory Council - EASAC) a Slovenská akadémia vied (SAV) Vás pozývajú na prezentáciu správy pripravenej spoločne EASAC a JRC.

Prezentácia sa uskutoční dňa 9. Júna 2015 v Inštitúte virológie SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

JRC a EASAC vypracovali spoločnú správu za účelom implementácie smernice 2011/70/EURATOM o zodpovednom a bezpečnom nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom v roku 2014. Správa má pomôcť tvorcom politiky vyvinúť národné programy zaoberajúci sa manažmentom vyhoretého paliva a odpadu vznikajúceho pri spracovaní paliva. Stručne a pochopiteľne popisuje možnosti manažmentu použitého paliva. Akcia je zameraná na spustenie dialógu medzi akadémiou a tvorcami politiky. Dialóg má podporiť rozhodnutie o prístupe k zaobchádzaniu s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom na národnej úrovni.

Program:

09:00 - 09:30

Registrácia

09:30 - 09:40

Úvod a privítanie Slovenskou akadémiou vied

09:40 - 09:50

Prezentácia EASAC - Daniela Ježová - členka Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium, členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied, členka výboru EASAC

09:50 - 10:00

Prezentácia JRC – Dora Dudas – komisárka pre vedecké / technické projekty, JRC, Európska komisia

10:00 - 10:30

Úvod k smernici EURATOM v zmysle manažmentu vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu

10:30 - 11:00

Prestávka

11:00 - 11:30

Spoločná prezentácia EASAC a JRC o manažmente vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu

11:30 - 12:30

Diskusia za okrúhlym stolom – otázky a odpovede

12:30

Obed

 

Koniec